Velkommen til Frederiksværk Sejlklub

 

Frederiksværk finder du i det naturskønne Nordsjælland mellem grønne bakker og små hyggelige byer. Her har vi vel nok danmarks bedste sejlervand.

Det er på Isefjorden og Roskilde Fjord altid muligt at komme på vandet og finde en hyggelig ankerplads eller en havn inden for få timers sejlads. Uanset vejret er der meget beskyttet og sjældent rejser der sig noget videre sø. Frederiksværk sejlklub er altid et besøg værd.

Referat fra generalforsamlingen 2014
d.29. oktober. 2014. Klubhuset dannede som sædvanlig rammen om årets generalforsamling. Det var Niels Petersens sidste efter 7 år i bestyrelsen heraf 6 som formand for sejlklubben. Niels har gjort en flot og fortjenstfuld indsats og fik mange fuldt fortjente rosende ord med på vejen. Som ny formand blev den hidtidige næstformand Søren Christensen valgt. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmmer i øvrigt er: Michael Christiansen, Per Dalsgaard og Leif Svanborg. Som ny suppleant blev Flemming Dalum valgt. I øvrigt skal fremhæves den vigtige beslutning om ændring af regnskabsåret til kalenderåret, som også kommer til at betyde, at fremtidige generalforsamlinger flyttes til februar måned, første gang i februar 2016! Søren Christensen   (Læs referatet somPDF)>>>>                                                                          Læs mere

Sikker kurs projektet - nu ca. 2 år efter lanceringen
Sikker Kurs projektet blev lanceret i 2012 af Geodatastyrelsen i Danmark sammen med et svensk data- og programudviklingsfirma SeaPilot AB, der er stærke i professionelle navigationsløsninger til skibsfarten. En del af styrken hos sejlerne er udviklingen af Aps til i-pads og i-phone samt Smart phones og udvikling af AIS systemet samt løbende opdateringer af søkort via Internettet.    Læs mere


De fleste af os er nu vendt hjem, super friske efter flere måneder på vandet og en rigtig god sejlersæson.
Tirsdagen er fastholdt som vores mødedag.
Og jeg tror, at det bliver spændende og hyggeligt,
når de forskellige oplevelser bliver vendt på vore tirsdagsmøder.
Tirsdagsmøderne starter når sommertiden slutter. Det vil sige første gang er tirsdag d. 28. oktober
fra kl. 11.00 Læs mere >>>>

Den nyvalgte klubformand, Søren Christensen,indledte standernedhalingen med at nævne, at det jo havde været en fantastisk god sommer og at der jo lige havde været generalforsamling, hvor man tog 2 vigtige beslutninger, hvor den ene var at omlægge regnskabsåret til nu at følge kalenderåret. Den anden var at gøre kontingent opkrævningen mere automatisk via brug af internettet. Derudover fremhævede formanden, at der jo havde været et fantastisk vejr og en god sejlsæson med bl.a. en fin pinsetur til Orø med godt sejlvejr.
Derudover har klubben haft gang i de forskellige aktiviteter bl.a. kapsejlads om aftenen hver onsdag aften (i gennemsnit 10 – 12 både), hvor der dog godt kunne ønskes flere deltagere. Og klubben har haft god gang i juniorafdelingen med den tilføjelse at de 2 følgebådes motorer ikke rigtigt virker mere, så klubben skal til at indsamle penge til fornyelser.

 

 

 

 

Standernedhaling
d. 1. november – fint efterårsvejr efter en god sommer!. Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014
d.29. oktober. 2014. Klubhuset dannede som sædvanlig rammen om årets generalforsamling. Det var Niels Petersens sidste efter 7 år i bestyrelsen heraf 6 som formand for sejlklubben. Niels har gjort en flot og fortjenstfuld indsats og fik mange fuldt fortjente rosende ord med på vejen. Som ny formand blev den hidtidige næstformand Søren Christensen valgt. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmmer i øvrigt er: Michael Christiansen, Per Dalsgaard og Leif Svanborg. Som ny suppleant blev Flemming Dalum valgt. I øvrigt skal fremhæves den vigtige beslutning om ændring af regnskabsåret til kalenderåret, som også kommer til at betyde, at fremtidige generalforsamlinger flyttes til februar måned, første gang i februar 2016! Søren Christensen   (Læs referatet somPDF)>>>>                                                                          Læs mere

Seniorudvalg
De fleste af os er nu vendt hjem, super friske efter flere måneder på vandet og en rigtig god sejlersæson. Det vil sige første gang er tirsdag d. 28. oktober fra kl. 11.00       Læs mere


Anholt.jpg DoubleB og Zonika.jpg Hesselø sæl.jpg
Hou 2.jpg Hou 3.jpg Kattegat.jpg
Oddø Strømstad.jpg Oddø.jpg Ramsø Havn.jpg
Ramsø.jpg Skagerak 2.jpg Skagerak 3.jpg

Frederiksværk Sejlklub - Havnelinien 25 - 3300 Frederiksværk