Velkommen til Frederiksværk Sejlklub

 

Frederiksværk finder du i det naturskønne Nordsjælland mellem grønne bakker og små hyggelige byer. Her har vi vel nok danmarks bedste sejlervand.

Det er på Isefjorden og Roskilde Fjord altid muligt at komme på vandet og finde en hyggelig ankerplads eller en havn inden for få timers sejlads. Uanset vejret er der meget beskyttet og sjældent rejser der sig noget videre sø. Frederiksværk sejlklub er altid et besøg værd.

Interview med den nye web-master
Af Jan Hovald Petersen Leif Svanborg er relativ ny som medlem i sejlklubben og han indrømmer, at han nok er en slags særligt medlem, idet han sejler motorbåd! Det har sine særlige grunde som det beskrives nedenfor og han er godt hjemme i data og internet, idet han har haft sit eget IT-firma indtil for nylig, hvor han blev tilbudt nyt job i en større medie koncern.  Læs mere

Istandsæt et jolle-havnevrag
Af Jan Hovald Petersen   Der ligger ofte flere gamle sejljoller rundt omkring i havnene. Ofte gemt bag højt græs eller andre større ’fortabte’ sejl- eller motorbåde. Nogle af disse fortabte joller kan blive et godt istandsættelsesgrundlag for sejlere, der vil genopfriske svundne tiders herlige jollesejlads og nærheden til vand.   Læs mere

Sikker kurs projektet - nu ca. 2 år efter lanceringen
Sikker Kurs projektet blev lanceret i 2012 af Geodatastyrelsen i Danmark sammen med et svensk data- og programudviklingsfirma SeaPilot AB, der er stærke i professionelle navigationsløsninger til skibsfarten. En del af styrken hos sejlerne er udviklingen af Aps til i-pads og i-phone samt Smart phones og udvikling af AIS systemet samt løbende opdateringer af søkort via Internettet.    Læs mere


Der indkaldes til ordinær generalforsamling
onsdag den 29. oktober 2014 kl. 19.30 i klubhuset
Som noget helt nyt indkaldels der til ordinær generalforsamling på dette medie, det var en beslutning taget på generalforsamlingen sidste år som med førte en vedtægts ændring, og som nu bære frugt på hjemmesiden.
Indbydelsen findes ved at følge dette link >>>
Bestyrelsens forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen d. 29. oktober kan læses ved at følge dette link >>>

 
Lørdag den 1. november kl. 15
Med udgangen af oktober er sejlersæsonen endegyldigt forbi i denne omgang. Vi sætter som sædvanlig punktum for sæsonen med en lille markering, hvor jeg håber, at så mange af klubbens medlemmer som muligt møder op på plænen foran klubhuset. Der vil sædvanen tro efterfølgende blive budt på et lille glas, ligesom kaffen vil være sat over med lidt kage til!
Med sejlerhilsen
Søren Christensen
næstformand
 
Ordinær generalforsamling
i Sejlklubben den 29. oktober 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Læs mere

Sikker kurs sikker navigation
Kravene til dig som skipper!   Onsdag d. 12. november 2014 kl. 19.30 Læs mere

Er du frivilig i Frederiksværk sejlklub
21. november kl. 17 til den 22. november Læs mere

hjertestarterkursus
Hjertestarter kursus – genopfrisk – lær det fra nyt. Mandag den 24.11.2014 Læs mere

standernedhaling
Lørdag 01/11. kl 15. Vi mødes kl.15.00 for at få klubstanderen sikkert ned og efterfølgende nyder en lille en til halsen på terrassen.       Læs mere


Anholt.jpg DoubleB og Zonika.jpg Hesselø sæl.jpg
Hou 2.jpg Hou 3.jpg Kattegat.jpg
Oddø Strømstad.jpg Oddø.jpg Ramsø Havn.jpg
Ramsø.jpg Skagerak 2.jpg Skagerak 3.jpg

Frederiksværk Sejlklub - Havnelinien 25 - 3300 Frederiksværk