Velkommen til Frederiksværk Sejlklub

 

Frederiksværk finder du i det naturskønne Nordsjælland mellem grønne bakker og små hyggelige byer. Her har vi vel nok danmarks bedste sejlervand.

Det er på Isefjorden og Roskilde Fjord altid muligt at komme på vandet og finde en hyggelig ankerplads eller en havn inden for få timers sejlads. Uanset vejret er der meget beskyttet og sjældent rejser der sig noget videre sø. Frederiksværk sejlklub er altid et besøg værd.

Sikker navigation – kravene til dig som skipper!
Der var mødt ca. 30 interesserede personer til foredragsaftenen d. 12. nov. med foredragsholderen Harding Larsen. Efter en kort indledning af Seniorafdelingens leder, Flemming Dalum, beskrev Jan Hovald Petersen aftenens foredragsholder som ’et jern til søkort og stærk’ indenfor navigation. Derefter indledte Harding Larsen foredraget med at fortælle om sin baggrund. Han gik over til en lidt lang repetition af organisationerne indenfor skibsfart og lystsejlads, bla. Geodatastyrelsen (miljøministeriet) og nogle af dens afdelinger bl.a. Søfartsstyrelsen. Der har jo ganske rigtigt i de senere år været fusioner og ændringer i de offentlige afdelinger og kontorer, så en opdatering var velkommen.. Læs mere >>> Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014
d.29. oktober. 2014. Klubhuset dannede som sædvanlig rammen om årets generalforsamling. Det var Niels Petersens sidste efter 7 år i bestyrelsen heraf 6 som formand for sejlklubben. Niels har gjort en flot og fortjenstfuld indsats og fik mange fuldt fortjente rosende ord med på vejen. Som ny formand blev den hidtidige næstformand Søren Christensen valgt. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmmer i øvrigt er: Michael Christiansen, Per Dalsgaard og Leif Svanborg. Som ny suppleant blev Flemming Dalum valgt. I øvrigt skal fremhæves den vigtige beslutning om ændring af regnskabsåret til kalenderåret, som også kommer til at betyde, at fremtidige generalforsamlinger flyttes til februar måned, første gang i februar 2016! Søren Christensen   (Læs referatet somPDF)>>>>                                                                          Læs mere


              Nytårskur 2015
     I Frederiksværk Sejlklub

Søndag d. 4. januar 2015 kl. 13.00
 
                   Program:
     13.00 Nytårstale v. formanden
     13.30 - 15.00 Stor buffet
     15.00 - 16.00 Kage
     16.00 Tak for i dag.
            Læs mere>>

 

 
 
 
 

Den nyvalgte klubformand, Søren Christensen,indledte standernedhalingen med at nævne, at det jo havde været en fantastisk god sommer og at der jo lige havde været generalforsamling, hvor man tog 2 vigtige beslutninger, hvor den ene var at omlægge regnskabsåret til nu at følge kalenderåret. Den anden var at gøre kontingent opkrævningen mere automatisk via brug af internettet. Derudover fremhævede formanden, at der jo havde været et fantastisk vejr og en god sejlsæson med bl.a. en fin pinsetur til Orø med godt sejlvejr.
Derudover har klubben haft gang i de forskellige aktiviteter bl.a. kapsejlads om aftenen hver onsdag aften (i gennemsnit 10 – 12 både), hvor der dog godt kunne ønskes flere deltagere. Og klubben har haft god gang i juniorafdelingen med den tilføjelse at de 2 følgebådes motorer ikke rigtigt virker mere, så klubben skal til at indsamle penge til fornyelser.

 

 

 

 

Nytårskur 2015
I Frederiksværk Sejlklub søndag d. 4. januar 2015 kl. 13.00. Læs mere

Standernedhaling
d. 1. november – fint efterårsvejr efter en god sommer!. Læs mere

Seniorudvalg
De fleste af os er nu vendt hjem, super friske efter flere måneder på vandet og en rigtig god sejlersæson. Det vil sige første gang er tirsdag d. 28. oktober fra kl. 11.00       Læs mere


Anholt.jpg DoubleB og Zonika.jpg Hesselø sæl.jpg
Hou 2.jpg Hou 3.jpg Kattegat.jpg
Oddø Strømstad.jpg Oddø.jpg Ramsø Havn.jpg
Ramsø.jpg Skagerak 2.jpg Skagerak 3.jpg

Frederiksværk Sejlklub - Havnelinien 25 - 3300 Frederiksværk